Greitoji medicinos pagalba  
  • Teo                 03
  • Telia             103
  • Bitė, Tele 2   033
 

Registracija pas gydytojus

   

Dabar prisijungęs: Guest

Informacija

    Projektas “VšĮ Biržų ligoninės pastato ir aplinkos pritaikymas neįgaliesiems”, projekto Nr. 08.1.3-CPVA-V-607- 

    02-0010.

Projekto vykdytojas: VšĮ Biržų ligoninė.

Finansavimo ir administravimo sutartis: pasirašyta 2017-10-09.

Projekto tikslas ir uždavinys - pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą neįgaliesiems VšĮ Biržų ligoninėje.

Projekto tikslinė grupė- Biržų miesto ir rajono gyventojai, turintys įvairią negalią. Įgyvendinus projekte numatytas veiklas bus užtikrintas fizinis sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas tikslinei grupei, įvairią negalią turintys pacientai galės savarankiškai ir laisvai patekti į ligoninę, o tai, tikimasi, prisidės prie neįgaliųjų atskirties mažinimo.

Projekto vertė- 114 912,45 Eur. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia-  2017-03-01, projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2018-09-30.

 

Projekto įgyvendinimo metu VšĮ Biržų ligoninės infrastuktūra bus pritaikyta patogesniam neįgaliųjų judėjimui: prie pagrindinio ir priėmimo - skubios pagalbos skyriaus įėjimų bus įrengtos neįgaliesiems pritaikytos automobilių stovėjimo aikštelės, įėjimų į ligoninę prieigos pritaikytos neįgaliesiems: įrengtas pandusas ir automatiškai slankiojančios pagrindinio įėjimo ir priėmimo - skubios pagalbos skyriaus įėjimų durys, laiptų įėjimų aikštelės pritaikytos neįgaliesiems.

Informacija

Projektas “VšĮ Biržų ligoninės pastato ir aplinkos pritaikymas neįgaliesiems”, projekto Nr. 08.1.3-CPVA-V-607-02-0010.

Projekto vykdytojas: VšĮ Biržų ligoninė.

Finansavimo ir administravimo sutartis: pasirašyta 2017-10-09.

Projekto tikslas ir uždavinys - pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą neįgaliesiems VšĮ Biržų ligoninėje.

Projekto tikslinė grupė- Biržų miesto ir rajono gyventojai, turintys įvairią negalią. Įgyvendinus projekte numatytas veiklas bus užtikrintas fizinis sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas tikslinei grupei, įvairią negalią turintys pacientai galės savarankiškai ir laisvai patekti į ligoninę, o tai, tikimasi, prisidės prie neįgaliųjų atskirties mažinimo.

Projekto vertė- 114 912,45 Eur. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia-  2017-03-01, projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2018-09-30.

 

Projekto įgyvendinimo metu VšĮ Biržų ligoninės infrastuktūra bus pritaikyta patogesniam neįgaliųjų judėjimui: prie pagrindinio ir priėmimo - skubios pagalbos skyriaus įėjimų bus įrengtos neįgaliesiems pritaikytos automobilių stovėjimo aikštelės, įėjimų į ligoninę prieigos pritaikytos neįgaliesiems: įrengtas pandusas ir automatiškai slankiojančios pagrindinio įėjimo ir priėmimo - skubios pagalbos skyriaus įėjimų durys, laiptų įėjimų aikštelės pritaikytos neįgaliesiems.

Informacija

Projektas “VšĮ Biržų ligoninės pastato ir aplinkos pritaikymas neįgaliesiems”, projekto Nr. 08.1.3-CPVA-V-607-02-0010.

Projekto vykdytojas: VšĮ Biržų ligoninė.

Finansavimo ir administravimo sutartis: pasirašyta 2017-10-09.

Projekto tikslas ir uždavinys - pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą neįgaliesiems VšĮ Biržų ligoninėje.

Projekto tikslinė grupė- Biržų miesto ir rajono gyventojai, turintys įvairią negalią. Įgyvendinus projekte numatytas veiklas bus užtikrintas fizinis sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas tikslinei grupei, įvairią negalią turintys pacientai galės savarankiškai ir laisvai patekti į ligoninę, o tai, tikimasi, prisidės prie neįgaliųjų atskirties mažinimo.

Projekto vertė- 114 912,45 Eur. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia-  2017-03-01, projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2018-09-30.

Projekto įgyvendinimo metu VšĮ Biržų ligoninės infrastuktūra bus pritaikyta patogesniam neįgaliųjų judėjimui: prie pagrindinio ir priėmimo - skubios pagalbos skyriaus įėjimų bus įrengtos neįgaliesiems pritaikytos automobilių stovėjimo aikštelės, įėjimų į ligoninę prieigos pritaikytos neįgaliesiems: įrengtas pandusas ir automatiškai slankiojančios pagrindinio įėjimo ir priėmimo - skubios pagalbos skyriaus įėjimų durys, laiptų įėjimų aikštelės pritaikytos neįgaliesiems.

Informacija

Leonardo da Vinci programos darbo rinkos žmonių (PLM) mobilumo projektas “Profesinių įgūdžių tobulinimas. Užsienio šalių patirtis”, Nr. LLP-LdV-PLM-2012-LT-0765

 

    Projekto  tikslas: darbuotojų profesinis patobulėjimas motyvuojančio darbo užmokesčio formavimo, tarptautinių projektų vystymo, veiksmingo prevencinių programų skatinimo bei vykdymo, pacientų srautų valdymo, paliatyvios priežiūros paslaugų organizavimo ir teikimo, odontologijos paslaugų naujovių srityse, bei įgytų žinių pritaikymas darbe.

   Projekto trukmė – 11 mėnesių.

   Projekto partneriai: 6 Lietuvos siunčiančiosios organizacijos - VšĮ Bıržų rajono savivaldybės poliklinika; VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras; VšĮ Biržų ligoninė; VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras; VšĮ Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centras; VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras  ir 2 užsienio priimančios organizacijos – Turkijos ir  Vokietijos  profesinio rengimo mokyklos.

    Projekte dalyvaus 20 darbuotojų.  14 dalyvių stažuosis Vokietijoje, 6 Turkijoje. Stažuotės vyks dalyvių profesinę veiklą atitinkančiose darbo vietose moderniose užsienio sveikatos priežiūros įstaigose. Kiekvienos stažuotės trukmė – 2 savaitės.

   Darbuotojų įgytas kompetencijas panaudojant darbe, tikimasi pasiekti numatytus rezultatus ir pagerinti siunčiančiųjų organizacijų probleminių veiklos sričių darbą. Numatomi rezultatai:

1. 20 darbuotojų pagilins žinias ir įgis naujų kvalifikacijų.

2. Projekte dalyvavusiose sveikatos priežiūros įstaigose, panaudojant mobilumo vizitų metu įgytą patirtį bus:

  • patobulintos darbuotojų (ypač medikų) darbo užmokesčio formavimo metodikos;

  • užmegzti ilgalaikiai ryšiai su užsienio sveikatos priežiūros įstaigomis; 

  • sumažintas neužsiregistravusių pacientų vizitų pas gydytojus skaičius;

  • padidintas profilaktinių sveikatos patikrinimų programų įgyvendinimo intensyvumas;

  • suformuotos efektyviai dirbančios paliatyvios priežiūros komandos arba pagerintas jau dirbančių komandų darbas;

  • įdiegtos naujovės teikiant odontologines paslaugas.

3. Parengtas el. vadovas.  

     Neabejotina, kad projekto dalyviai patobulės visapusiškai – profesine, kalbine ir bendrakultūrine prasme. Darbinė patirtis pagal savo specialybę užsienio įmonėje, kontaktai su užsienio kolegomis, patobulinti kalbiniai įgūdžiai, europass mobilumo dokumentas, šalies kultūros pažinimas – tai aplinkybės, atveriančios darbuotojams plačias darbo galimybes, didinančios jų pasitikėjimą ir vertę darbo rinkoje.

  Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.