Projektas „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Panevėžio regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“. Projekto kodas VP2-3.1-IVPK-11-V-01-005

Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė

Projekto partneriai: 12 sveikatos priežiūros įstaigų

Finansavimo ir administravimo sutartis:  Pasirašyta 2012-06-20

Projektu siekiama užtikrinti efektyvų žmogiškųjų ir materialinių išteklių medicinos įstaigose panaudojimą, taupyti pacientų laiką. Projekto metu bus sukurta interaktyvi el. paslauga „Pacientų medicininės sveikatos istorijos duomenų kaupimas, saugojimas ir pateikimas elektroniniu būdu pacientams ir SPĮ specialistams“ (bendradarbiavimo lygis).

Projekto tikslas - sudaryti sąlygas Panevėžio regiono gyventojams ir pacientams šiuolaikinėmis informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis laiku gauti geros kokybės sveikatos paslaugas, o sveikatos priežiūros įstaigoms ir specialistams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas, - tarpusavyje bendradarbiauti ir saugiai keistis informacija elektroninėmis priemonėmis.

Projekto metu projekto vykdytojo bei partnerių įstaigose bus sukurta ir įdiegta vieninga informacinė sistema, apimanti 21 funkciją; bus įrengta 155 kompiuterizuotos darbo vietos ir vienas techninės įrangos centras, kurio funkcionalumais naudosis visos partnerių įstaigos.