PACIENTŲ KREIPIMOSI Į KONSULTACIJŲ POLIKLINIKĄ TVARKA

 Pacientai, atvykdami konsultacijai pas gydytoją specialistą, turi kreiptis į registratūrą (ligoninės antras aukštas) arba registratūros telefonu (8 616) 81766.

 Pacientai, atvykstantys gydytojo specialisto konsultacijai, turi turėti šeimos gydytojo siuntimą, ir asmens tapatybę bei socialinį draustumą patvirtinančius dokumentus.

 Siuntimo nereikia:

  • pakartotinai atvykus pas gydytoją specialistą jo paskirtu laiku;
  • skubios (būtinos) pagalbos atveju.

Pacientas, neturintis gydytojo siuntimo, ir jei gydytojas specialistas, apžiūrėjęs ligonį, nusprendžia, kad susirgimas neatitiko būtinosios pagalbos būklės, už konsultacijas turi sumokėti į ligoninės kasą pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus įkainius. Pacientai, nedrausti privalomuoju sveikatos draudimu, nors ir turėdami siuntimą, turi mokėti už visas medicinines paslaugas ir tyrimus.