VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS BIRŽŲ LIGONINĖS KOKYBĖS POLITIKA

 

Viešoji įstaiga Biržų ligoninė yra licencijuota sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti antrinio lygio stacionarines, ambulatorines paslaugas ir būtinąją (skubią) pagalbą pagal SAM nustatyta tvarka 1999-09-26 išduotą licenciją Nr. 708.

 

ORIENTACIJA Į KLIENTĄ

·      Ligoninės paslaugos yra orientuotos į klientą.

·      Savo klientais mes laikome pacientus ir jų artimuosius bei kitas sveikatos priežiūros įstaigas, perkančias ligoninės paslaugas.

·      Mes vertiname ir reaguojame į pagrįstą savo klientų nuomonę apie teikiamą sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

·      Mes siūlome platų stacionarinių ir ambulatorinių paslaugų spektrą pagal galiojančią licenciją.

·      Mes skiriame savo žinias, įgūdžius ir patirtį, kad klientai būtų aptarnaujami su užuojauta, šiluma ir supratimu.

 

KVALIFIKACIJA

·      Ligoninėje kvalifikuotą sveikatos priežiūrą teikia gydytojai, turintys medicinos praktikos įvairių sričių licencijas, slaugytojos, įgijusios slaugos praktikos licencijas, slaugytojų padėjėjos, baigusios kursus, ir kitas kruopščiai atrinktas personalas.

·      Ligoninės sveikatos priežiūros personalas nuolat kelia kvalifikaciją mūsų šalies ir užsienio (Prancūzijos, Vokietijos, Šveicarijos, Danijos ir kt.) gydymo įstaigose.

 

 PAGARBA IR INFORMUOTUMAS

·      Personalas su visais pacientais elgiasi pagarbiai, stengiasi išsiaiškinti jų poreikius ir kuo geriau juos tenkinti.

·      Personalas saugo paciento teisę į privatumą, medicininę paslaptį, laikosi konfidencialumo reikalavimų.

·      Pacientai yra informuojami apie diagnozę, diagnostikos ir gydymo metodus, kurie yra taikomi pacientui arba jo įstatyminiam atstovui sutikus.

 

PATIKIMUMAS

·      Ligoninėje nuolat analizuojama teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir savo įsipareigojimų vykdymas (saviįvertinimas). 

·      Dirba lokalaus medicininio audito grupė, atliekami vidaus kokybės auditai, registruojamos neatitiktys, jos koreguojamos.

·      Personalo veiksmai yra suderinti, reglamentuoti vidaus dokumentais, siekiant kuo didesnio veiklos patikimumo.

·      Personalas ir administracija supranta savo atsakomybę klientui.

 

 NUOLATINIS GERINIMAS

·      Ligoninėje atnaujinama materialinė bazė, perskirstomas personalas, siekiant gerinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, prieinamumą.

·      Užtikrinant paslaugų tęstinumą pacientui, bendradarbiaujama su kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis. Mes tikimės naudos iš bendradarbiavimo, o ne konkurencijos.

 

MUMS SVARBUS KIEKVIENAS PACIENTAS!