Išsamią informaciją apie koronaviruso COVID-19 situaciją Lietuvoje rasite šioje nuorodoje: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas

Pasikeitimai ligoninės darbe

Dėl pacientų aptarnavimo konsultacijų poliklinikoje

Dėl ligonių lankymo

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS BIRŽŲ LIGONINĖS KOKYBĖS POLITIKA

 

Viešoji įstaiga Biržų ligoninė yra licencijuota sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti antrinio lygio stacionarines, ambulatorines paslaugas ir būtinąją (skubią) pagalbą pagal SAM nustatyta tvarka 1999-09-26 išduotą licenciją Nr. 708.

 

ORIENTACIJA Į KLIENTĄ

·      Ligoninės paslaugos yra orientuotos į klientą.

·      Savo klientais mes laikome pacientus ir jų artimuosius bei kitas sveikatos priežiūros įstaigas, perkančias ligoninės paslaugas.

·      Mes vertiname ir reaguojame į pagrįstą savo klientų nuomonę apie teikiamą sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

·      Mes siūlome platų stacionarinių ir ambulatorinių paslaugų spektrą pagal galiojančią licenciją.

·      Mes skiriame savo žinias, įgūdžius ir patirtį, kad klientai būtų aptarnaujami su užuojauta, šiluma ir supratimu.

 

KVALIFIKACIJA

·      Ligoninėje kvalifikuotą sveikatos priežiūrą teikia gydytojai, turintys medicinos praktikos įvairių sričių licencijas, slaugytojos, įgijusios slaugos praktikos licencijas, slaugytojų padėjėjos, baigusios kursus, ir kitas kruopščiai atrinktas personalas.

·      Ligoninės sveikatos priežiūros personalas nuolat kelia kvalifikaciją mūsų šalies ir užsienio (Prancūzijos, Vokietijos, Šveicarijos, Danijos ir kt.) gydymo įstaigose.

 

 PAGARBA IR INFORMUOTUMAS

·      Personalas su visais pacientais elgiasi pagarbiai, stengiasi išsiaiškinti jų poreikius ir kuo geriau juos tenkinti.

·      Personalas saugo paciento teisę į privatumą, medicininę paslaptį, laikosi konfidencialumo reikalavimų.

·      Pacientai yra informuojami apie diagnozę, diagnostikos ir gydymo metodus, kurie yra taikomi pacientui arba jo įstatyminiam atstovui sutikus.

 

PATIKIMUMAS

·      Ligoninėje nuolat analizuojama teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir savo įsipareigojimų vykdymas (saviįvertinimas). 

·      Dirba lokalaus medicininio audito grupė, atliekami vidaus kokybės auditai, registruojamos neatitiktys, jos koreguojamos.

·      Personalo veiksmai yra suderinti, reglamentuoti vidaus dokumentais, siekiant kuo didesnio veiklos patikimumo.

·      Personalas ir administracija supranta savo atsakomybę klientui.

 

 NUOLATINIS GERINIMAS

·      Ligoninėje atnaujinama materialinė bazė, perskirstomas personalas, siekiant gerinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, prieinamumą.

·      Užtikrinant paslaugų tęstinumą pacientui, bendradarbiaujama su kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis. Mes tikimės naudos iš bendradarbiavimo, o ne konkurencijos.

 

MUMS SVARBUS KIEKVIENAS PACIENTAS!