DĖL RENTGENO APARATO DARBO

Dėl naujo rentgeno diagnostikos aparato patalpų paruošimo eksploatacijai ir aparato montavimo darbų VšĮ Biržų ligoninės rentgeno kabinetas nedirbs nuo 2019-11-04 iki 2019-11-20.

       Ambulatoriniams pacientams rekomenduojame rentgenologiniam ištyrimui vykti į kitas gydymo įstaigas.

 

 

 

VšĮ Biržų ligoninės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2017 m.

 

Pareigybės pavadinimas

 

2017 m. vidutinis darbo užmokestis, Eur

vieno darbuotojo (fizinio asmens)

vieno etato

Iš viso:

666

680

Gydytojai

1013

1109

Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu

1118

1285

Slaugytojai

597

570

Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu

626

598

Kitas personalas

431

461