2020 m. 1 ketv. 2 ketv. 3 ketv.

Tarpinis aiškinamasis raštas

  Čia  Čia 
Veiklos rezultatai Čia Čia  Čia 
Finansavimo sumos      
Finansinė būklė

Čia

Čia

Čia 

Atsargos  

 

 
Pajamos ir sąnaudos      

Ilgalaikis turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 metų rezultatai

Aiškinamasis raštas

Finansinė būklė

Grynasis turtas

Veiklos rezultatai

Veiklos ataskaita

Pinigų srautai