2015 metų rezultatai

Aiškinamasis raštas

Finansinė būklė

Grynasis turtas

Pinigų srautai

Veiklos rezultatai

 

 

2015 m. 1 ketv. 2 ketv. 3 ketv.

Tarpinis aiškinamasis raštas

Čia Čia Čia

Finansinė būklė

Čia Čia Čia
Veiklos rezultatai Čia Čia Čia
Finansavimo sumos Čia Čia Čia
Finansinė veikla Čia